Тел: (02)962 13 71

Факс: (02)962 47 15

E-mail: office@airnet-bg.com
Please update your Flash Player to view content.

 

Устойчива на смущения окомплектовка от Wavion


 

Базовите станции от Wavion са проектирани от край до край за работа в среда на открито. За разлика от други конкурентни продукти те са базирани на патентована ASIC, разработена специално от Wavion за справяне с предизвикателствата на външната среда. Тази ASIC и допълнителните HW и SW включват някои способности от критично значение за смекчаване на влиянието от смущения. Основните способности са:

 

Предизвикателството

Живеем в разгара на ерата на информацията. Наред с експлозивното нарастване на количеството информация се развива и нашето желание да можем да получаваме достъп до нея по всяко време и навсякъде. Wi-Fi решенията са особено привлекателни, тъй като не изискват тромава жична инфраструктура и се възползват от широкодостъпни клиенти с вградена поддръжка на Wi-Fi в смартфони, таблети, PDA и нискобюджетни терминални устройства. Но има редица основни предизвикателства, които трябва да се преодолеят, за да се създаде едно истински ефективно Wi-Fi решение за използване на открито и в градска среда:

 

  • Технология на моделиране на лъча Beamforming на TX и RX (двупосочна)
  • Динамична обработка на смущенията (DIH)
  •  Адаптиране на скоростта от Wavion (WARA)
  • Автоматична селекция на канал (ACS)
  •   Антени с насочване на лъча надолу (DTA)

 

Двупосочна технология на моделиране на лъча Beamforming

Технологията на моделиране на лъча Beamforming фокусира енергията към и от потребителя за всеки пакет от данни, като осигурява условията, които да гарантират, че всички отделни пътища на разпространение ще се съчетаят кохерентно на мястото на потребителя при Tx и на модема на базовата станция при Rx. Способността на технологията на моделиране на лъча Beamforming да се възползва от многопътното разпространение на сигнала, а не да страда от това явление, значително подобрява покритието и качеството на базовата станция, особено в условия на отсъствие на пряка видимост, при което елиминира мъртвите петна и осигурява хомогенно покритие. Технологията на моделиране на лъча Beamforming допълнително осигурява значителна устойчивост на смущения поради присъщата насоченост на лъча, която потиска смущенията. По-конкретно, с образуване на лъч, насочен към мястото, на което се намира потребителят, всички смущения от други места се потискат средно с 5 dB. Това е основно преимущество на технологията на моделиране на лъча Beamforming, което помага на базовите станции от Wavion да преодоляват смущенията. Същото ниво на потискане от 5 dB се постига и при Tx, с което се намаляват смущенията, предизвикани от съседни базови станции.

 


Динамична обработка на смущенията (DIH)

Протоколът WiFi се базира на механизма CSMA/CA, който налага проверка на ефира преди пренос на всеки пакет, за да не се допусне колизия. В случай на силно натоварена със смущения среда ефирът може да се окаже претоварен и да не се допусне пренос, ако параметрите на системата не са правилно оптимизирани.

 

Функцията за динамична обработка на смущенията на Wavion (DIH) е специално разработена за работа в условия на силно натоварена със смущения среда. Тя постоянно следи шума в ефира и нивата на смущение и с помощта на патентован алгоритъм задава оптимални прагове на достъп до ефира и системни параметри за оптимизация на работата на базовата станция.

 

Адаптиране на скоростта от Wavion (WARA)

Трябва да се избере идеалната скорост (модулация) за преноса на всеки отделен пакет в зависимост от съотношението сигнал:шум в момента на преноса. Ако съотношението сигнал:шум е ниско, следва да се избере ниска скорост (модулация), тъй като ниските скорости са по-устойчиви на шум. Обратно, ако съотношението сигнал:шум е високо, трябва да се избере висока скорост (модулация), която да позволи по-висока скорост на преноса на данни. Това означава, че за избор на оптимална скорост е необходимо да се следи нивото на съотношението сигнал:шум. Обаче нивото на шума в условията на открито се променя рязко и непредвидимо. Освен това за него са характерни високи внезапни скокове в нивото на смущения от сигнали от WiFi и от други източници, което прави избора на скорост доста по-голямо предизвикателство. По-конкретно, в случай на силни внезапни смущения може да се окаже противопоказно да се избира модулация с ниска скорост. Наистина в този случай ниската скорост означава по-голяма продължителност на пакета, което от своя страна означава по-голяма вероятност от попадение на смущаващ сигнал. В този случай е по-добре да си агресивен и да избереш колкото се може по-висока скорост, тъй като за по-краткия пакет вероятността от попадение на смущаващ сигнал е по-ниска. Процесът на избор на скорост от Wavion, който наричаме адаптиране на скоростта, е специално разработен за справяне с високото ниво на смущения на открито. Той служи за оптимален избор на най-добрата скорост в зависимост от нивата на шум и смущения, което осигурява оптимална работа на базовата станция.

 

Автоматичен избор на канал (ACS)

Нивата на смущения и активност в WiFi спектъра варират като функция от местоположението, честотата и времето. Ето защо е от критично значение всяка базова станция да избира WiFi канал с най-ниско ниво на активност и ниво на смущения, което да осигури най-доброто възможно качество на работа. Функцията за автоматичен избор на канал (ACS) на Wavion е специално разработена за преодоляване на това предизвикателство. Тя сканира всички възможни WiFi канали и измерва както нивото на смущения, така и нивото на активност на всеки канал. Това може да става офлайн или онлайн по време на нормална експлоатация и с пренебрежими последствия за качеството на работа. След това с помощта на патентован алгоритъм се избира „най-чистият” канал, което осигурява оптимално качество на работа на базовата станция.

 

Антени с насочване на лъча надолу (DTA)

В случай че базовите станции се монтират на висока кула или покрив, сигналите към и от потребителите попадат в базовата станция под висок ъгъл на издигане. В такъв случай е за предпочитане лъчът от антената да се насочи надолу, за да се осигури по-добро покритие за потребителите. Това насочване също така значително намалява нивото на смущения, тъй като източниците на смущение попадат в базовата станция от хоризонта, ето защо те ще се потиснат при насочване на лъча надолу. Wavion позволява насочване на лъча надолу както в своите базови станции Omni с подходящо изпълнение на ненасочените антени, така и в базовите станции Sector, които позволяват механично насочване по лесен и гъвкав начин.

Büyükçekmece Evden Eve Nakliyat

Adalar Evden Eve Nakliyat

Ulus Evden Eve Nakliyat

Sultanbeyli Evden Eve Nakliyat

Güngören Evden Eve Nakliyat

php script encode decode php script encode decode http://www.canakkaleruhu.org http://www.vergimevzuati.org http://www.finansaldenetci.com http://www.securityweb.org http://www.siyamiozkan.org http://www.fatmaozkan.com http://www.sgk.biz.tr http://www.denetci.gen.tr http://www.bagimsizdenetim.biz.tr http://www.mevzuat.biz.tr http://www.security.biz.tr http://www.sorgulatr.com http://www.kanunlar.biz http://www.prsorgu.net http://www.sirabul.com http://www.emekliol.org http://www.coklupagerank.com http://www.coklupagerank.net http://www.coklupagerank.org http://www.prsorgu.org http://www.scriptencode.com http://www.sirabul.net http://www.sirabul.org http://www.sitenizanaliz.com http://www.seoisko.com http://www.seomavi.com